Vad vi gör

Markentreprenad

Markona utför entreprenader inom mark och anläggning.

Våra yrkeskunniga medarbetare har erfarenhet av att utföra entreprenader med grundläggning, VA-arbeten, infrastrukturarbeten, dagvattenhantering, grovplanering och finplanering. Vi utför grundarbeten för industrilokaler och bostadshus och har kompetens inom betongarbeten. Våra yrkesstolta stensättare har många års erfarenhet av stenläggning.

Vi är en flexibel organisation som klarar allt från stora och komplicerade anläggningsprojekt till små projekt som skall utföras med kort framförhållning.
Kunderna utgörs framförallt av kommuner och företag inom bygg samt fastighetsbolag.

Asfaltering

När företaget startades 1994 var asfaltering den enda tjänst som utfördes. Då var det fyra man och en lastbil som utförde allt asfalteringsarbete för hand.

År 2016 la vi 121 000 ton asfalt, där den mesta massan hämtades i vårt egna asfaltverk. Under 2016 utfördes den största ordern hittills i företagets historia – 75 000 ton asfalt lades åt Trafikverket på sex olika sträckor runtom i Uppland.

Vi har lagt asfalt på allt från små gångar och garageuppfarter till stora parkeringsytor, vägar och andra större planer. Ytor belastas olika och vi har kunskapen om vad som krävs för att en hårt belastad asfalterad yta ska hålla länge. Vi åtar oss gärna helhetslösningar där vi föreslår dimensioner, gör underarbetet och det avslutande asfalteringsarbetet.

Vill du få en offert? Kontakta Christer Andersson:
Telefon: 0709-12 30 00
E-post: christer.andersson@markona.se

Asfaltverk

Vintern 2012/2013 investerade Markona i ett asfaltverk. Verket står i en bergtäkt strax söder om Björklinge, ca 2 mil norr om Uppsala. Första säsongen producerade vi ca 35 000 ton asfalt som användes för egna läggningar. Asfaltverket hade från starten 2013 kapacitet att producera 100 000 ton asfalt per år. Under åren har en del förbättringar gjorts och kapaciteten har därmed öka med ett 10-tal tusen ton. Vi jobbar ständigt på att göra verket mer effektivt. Idag har verket en kapacitet på ca 1000 ton per dygn.

Den 2 juli 2015 producerades det 100 000ende tonnet asfalt i verket.

Vi säljer även asfalt från verket externt. Vi kan leverera alla ABT-, AG- och ABS-massor. Massorna tillverkas av ortens stenmaterial.

För prisförfrågan och offert kontakta Christer Andersson:
Telefon: 0709-12 30 00
Epost: christer.andersson@markona.se

Vinterväghållning

Vi på Markona har många års erfarenhet av många och större snöröjnings- och sandupptagninguppdrag. Snö är någonting vi sällan kommer undan, det snöar varje vinter i vår region. Vi åtar oss gärna att sköta allt kring vinterväghållningen så att kunden kan ägna sig åt sin verksamhet.

Vi har resurser och kapacitet för snöröjning, borttransport av snö, sandning och saltning. Vi har jour dygnet runt från oktober till april och kunden kan därför vara trygg i att det blir röjt närhelst det behövs.

När vintern är över ser vi även till att sandningssanden sopas upp och transporteras bort, så att det är rent och snyggt igen inför våren. Vi har moderna och effektiva maskiner och åtar oss att utföra upptagning av sand på små som stora ytor.

För offert på snöröjning och/eller sandupptagning, kontakta Linus Andersson
Telefon: 0709-12 30 01
E-post: linus.andersson@markona.se