PRESSARKIV

19.03.12

Utmanande beställning i Västerås blev lyckosamt projekt

Pressrelease 2019-03-12

Markona vann våren 2018 en upphandling inom Västerås stad. Projektet innebar en spännande utmaning då det var komplext med många delmoment och en annorlunda lösning för rondellens smyckning. Arbetet ställde också krav på såväl projektledare som utförande enheter. Dessutom skulle projektet utföras i en kraftigt trafikerad knutpunkt i Västerås och trafikflödet skulle hållas öppet och hindras så lite som möjligt under hela projektets gång.

För att uppfylla projektets krav upphandlade Markona även lokala entreprenörer för att finnas tillgängliga lokalt med kortare resväg och lokal kompetens skapade bättre förutsättningar i projektet. Att man i detta projekt även utfört upphandlingen baserat på mängder och volymer som en del i kalkylen har ställt krav på inköp och producerande enheter att vara extra noga med att rätt mängd upphandlas under projektets gång och att rätt mängd och kvalitet användes i projektet.

Att anlägga en rondell i starkt trafikerad miljö har sina utmaningar. Det vi inte ser ovan mark är alla de skikt, kablar, vatten och avlopp som finns där under. Att samtidigt hålla flera olika tjänster i gång med så lite trafikavbrott som möjligt är viktigt för att de som trafikerar rondellområdet ska kunna behålla så bra flöden av trafik som möjligt. Oavsett om det handlar om lastbilar eller kablar som levererar fiberteknik eller el.

Rondellens uppgift är att över tid skapa bättre trafikflöde som minimerar start och stopp. Då rondellen ligger placerad med närhet till hamn och hamntrafik och har en stor volym årsdygnstrafik ska detta bidra till ett bättre flöde. Då Mälaren ligger i anslutning till Västerås valde man det estetiska intrycket i färg och form genom att lägga blått konstgräs i centrum av rondellen som framhävs visuellt och har en koppling till vatten och syns tydligt för alla förbipasserande.

För att ett projekt som detta ska bli riktigt lyckat ställer det som alltid krav på bra dialog och kunskap i projektledning och utförande. För att veta detta utvärderar och mäter Markona sina projekt och jobbar systematiskt med kundundersökningar löpande i projekt som utförs.

Markona summerar projektet som lyckat och ser att teamet som varit med att genomföra detta har lyckats på flera punkter som är avgörande för att få ett lönsamt och bra projekt. Engagerad och kompetent projektledning, bra beställarkompetens, löpande uppföljning och avstämningar lokalt har skapat bra styrning mot målen.

-Jag är riktigt stolt över detta projekt. Vilket team jag har jobbat med – de är så duktiga och engagerade. Att vi lyckats hålla alla flöden igång under projektet känns riktigt bra. Ett kvitto på vårt totala arbetsresultat bevisar även att vi har gjort rätt i kalkylen då ekonomin i projektet har varit lönsam säger Stefan Anskoff, projektansvarig Markona.

Projektfakta
Projektstart: Juni 2018
Projektslut: December 2018
Uppdragsart: Utförandeentreprenad
Uppdraget: Skapa nybyggnad av cirkulationsplats vid Slakterigatan i Västerås, samt en ny gång- och cykelväg mellan Krangatan och Slakterigatan. I uppdraget ingår ny offentlig belysning, förläggning av el och fiber och avslutas med beläggningsarbete.
Ansvarig Markona: Platschef Stefan Anskoff.

 

För ytterligare information kontakta:

Maria Andersson, VD Markona AB
Telefon: 0709-123030
E-post: maria.andersson@markona.se

 

Markona AB grundades 1994 och har huvudkontor i Uppsala. Bolaget räknas till en av de 10 största anläggningsföretagen i Sverige. Antalet anställda uppgår årligen nu till ca 180 st. Tjänster Markona erbjuder är allt inom asfaltering, markentreprenad och vinterväghållning. Företagets engagerade och lyhörda medarbetare strävar alltid efter att hålla högsta kvalitet samtidigt som en smidig och pålitlig organisation säkerställer en professionell leverans i tid.