PRESSARKIV

NYHET

16.12.20

Uppsalaföretaget Markona AB slår omsättningsrekord 2016

2016 är ett rekordår för Uppsalaföretaget Markona. Enligt prognosen landar omsättningen på ca 525 miljoner kronor. Det är all-time-high i bolagets historia. Oktober 2016 fakturerade företaget lika mycket som hela bolagets omsättning 2003, hela 67 miljoner kronor även det ett rekord.

Dessutom levererar företaget en prognostiserad vinst som kommer att ligga över branschsnittet.

En av de faktorer som bidragit till den fina omsättningsökningen är delvis att man tog hem en av bolagets största order genom tiderna då man vann en rekordstor upphandling med Trafikverket – ett asfalteringsjobb. Detta har även resulterat i att asfaltssektionen i år passerar 125 miljoner kronor i omsättning även det rekord.

En fokusering på lönsamhet i alla led bär frukt 2016.

– Fantastiskt att spränga en halv miljard i omsättning med lönsamhet. I år har vi anställt ca 50 personer, 23 tjänstemän varav 15 producerande tjänstemän. Bolaget verkar vara uppskattat att jobba på då hela 9 st. är ”hemvändare”, även det ett rekord. Starkt jobb av alla duktiga medarbetare i bolaget bidrar till rekordet

– säger Maria Andersson, VD Markona AB

Antalet anställda håller sig kring ca 180 st. Löpande rekryteringar utförs då det är konstant behov av duktiga nya medarbetare.

Omsättningshistorik
2012: 370 milj kr, 7,67 %
2013: 452 milj kr, 3,98 %
2014: 393 milj kr, –
2015: 373 milj kr, 2,94 %
2016 (prognos): 525 milj kr, 4,19 %

*Branschsnittet 3,2% mellanbolag, stora bolag 0,8% Källa: UC Branschrapport 2016:2

För ytterligare information kontakta:
Maria Andersson, VD Markona AB
Telefon: 0709-123030
E-post: maria.andersson@markona.se