Projekt

Projekt

Vaksala-Eke etapp 3, Uppsala

Projektstart:

november 2017

Beräknat slutdatum:

hösten 2018

Beställare:

Industrihus AB

Entreprenadform:

Totalentreprenad

 

Vårt uppdrag

Byggnation av två nya industrifastigheter om totalt 5000 m2. Moment som ingår i arbetet är schakt/terrasering, pålning, grusning av grunder, grusfyllning för planer, kantelement, armering, inre och yttre VA, oljeavskiljare. Gjutning av plattor samt borrning av bergvärme utförs av våra underentreprenörer som är specialiserade på just dessa moment.

Uppdraget avslutas hösten 2018 med finplanering och asfaltering.