Projekt

Projekt

Sysslomansgatan, Uppsala

Projektstart:

mars 2016

Beräknat slutdatum:

hösten 2018

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

 

Vårt uppdrag

Projektet avser breddning av gångbana och finplanering samt tillhörande VA- och beläggningsarbeten. Arbetsområdet innefattar Sysslomansgatan från korsningen S:t Olofsgatan till korsningen Ringgatan.