Projekt

Projekt

Sysslomansgatan, Uppsala

Projektstart:

Mars 2016

Beräknat slutdatum:

Hösten 2018

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Vårt uppdrag

Ett större markarbete har gjorts på båda sidor av Sysslomansgatan, i uppdraget har vi anlagt nya cykelbanor och breddat befintliga gångbanor. Uppdraget omfattades av tillhörande VA- och beläggningsarbeten.  Arbetsområdet omfattar Sysslomansgatan från korsningen S:t Olofsgatan till korsningen vid Ringgatan i Uppsala.

Susanne Özmete som är boende här är mycket positiv till förbättringarna som har skett på gatan, med allt från kvalitet av helheten och säkerhet för gångare och bilister. Ett stort plus för den fina inramningen som gjorts med snygg marksten och planteringar av magnoliaträd.