Projekt

Projekt

Svenska Kyrkan, Sundbyberg

Projektstart:

november 2016

Beräknat slutdatum:

januari 2018

Beställare:

Svenska Kyrkan

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Entreprenaden omfattar att på generalentreprenad utföra rivning av befintliga byggnader och murar. Uppförande av Ekonomibyggnad om 610 kvm samt varmgarage om 329 kvm. Nya murar, staket, grindar och markarbeten.