Projekt

Projekt

Svenska Kyrkan, Sundbyberg

Projektstart:

november 2016

Beställare:

Svenska Kyrkan

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

 

Vårt uppdrag

Entreprenaden omfattar att på generalentreprenad utföra rivning av befintliga byggnader och murar. Uppförande av Ekonomibyggnad om 610 kvm samt varmgarage om 329 kvm. Nya murar, staket, grindar och markarbeten.