Projekt

Projekt

Strandbodgatan, Uppsala

Projektstart:

augusti 2016

Beräknat slutdatum:

årsskiftet 2016/2017 (uppdaterat till juni 2017)

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentrepread

Det här ska göras

Projektet består i att anpassa fjärrvärme samt vatten- och avlopp, och att öka trafiksäkerheten på gång- och cykelbanor. Sträckan på cirka 300 meter får då också ett nytt utseende med en grönare inramning.

Innan vi började projektet fanns fyra körfält för biltrafik. Två av dem bygger vi om till gång- och cykelbanor. De två övriga körfälten, ett i varje riktning, kommer att finnas kvar för biltrafiken. Korsningen Strandbodgatan/Muningatan kommer att höjas upp för att dämpa trafikhastigheten och för att få en säkrare övergång.

Björkarna som stod längs Strandbodgatans södra sida tog vi ned när ombyggnaden startade. När arbetet är färdigt planterar vi nya björkar och andra perenna växter i regnbäddarna. Det ger gatan en grön inramning.

Här kan du läsa mer om vad Uppsala Kommun skriver om projektet: http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/strandbodgatan/