Projekt

Projekt

Sjöhagsvägen, Västerås

Projektstart:

Juni 2018

Beräknat slutdatum:

November 2018

Beställare:

Västerås Stad, Tekniska nämnden

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Vårt uppdrag

En nybyggnad av cirkulationsplats vid Slakterigatan, samt en ny gång- och cykelväg mellan Krangatan och Slakterigatan i Västerås.
I uppdraget ingår ny offentlig belysning, förläggning av el och fiber och avslutas med beläggningsarbete.