Projekt

Projekt

Rosendals förskola

Projektstart:

Juni 2018

Beräknat slutdatum:

Våren 2019

Beställare:

Cobab

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Vårt uppdrag

Här skapas en modern aktivitetslekplats till förskolan. Vårt uppdrag omfattas av att utföra helheten av markarbete samt finplanering av gården. Inledningsvis utförs schaktning, dagvatten och brunnar som sedan övergår till färdigställande av lekytor, montering av lekutrustning, planteringar på gården och konstgräs som ska anläggas.

Rosendals förskola är ett unikt projekt då det byggs enligt krav för miljöbyggnad ”silver”. Kraven som ska uppfyllas är bl a solcellsanläggning på taket, snålsparande armatur, ledbelysning och sedumtak.

Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som kräver ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Vid Rosendals förskola planeras och byggs det för ett vardagsliv med livskvalitet på lång sikt.

 

Uttalande av Per Johnsson platschef på Cobab. Vi har ett mycket bra samarbete och är överens om att tydlig kommunikation är en viktig nyckel för att driva lyckade projekt. Andra viktiga delar i ett bra samarbete är att Markona och Cobab arbetar med Byggsamordnaren (BSO) där all uppdragsdokumentation och handlingar finns samlade för uppdraget. Det gör att vi säkerställer mötesprotokoll, tidplaner, priser och dokumenterar alla skeden som pågår i uppdraget från början till slut avslutar.