Projekt

Projekt

Rosendals förskola

Projektstart:

Juni 2018

Beräknat slutdatum:

Våren 2019

Beställare:

Cobab

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Vårt uppdrag

Här skapas en modern aktivitetslekplats till förskolan. Vårt uppdrag Omfattas av att utföra helheten av markarbete samt finplanering av gården . Vi avslutar vårt arbete till våren med den slutliga delen av finplaneringen som planteringar av buskar och träd. Samarbetet med Cobab och uppdraget på Rosendal vårt första samarbete.

 

Vi har ett mycket bra samarbete och är överens om att tydlig kommunikation är en viktig nyckel för att driva lyckade projekt. Andra viktiga delar i ett bra samarbete är att Markona och Cobab arbetar med Byggsamordnaren (BSO) där all uppdragsdokumentation och handlingar finns samlade för uppdraget. Det gör att vi säkerställer mötesprotokoll, tidplaner, priser och dokumenterar alla skeden som pågår i uppdraget från början till slut.