Projekt

Projekt

Paradgatan, Uppsala

Projektstart:

augusti 2016

Beräknat slutdatum:

hösten 2018

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

 

Vårt uppdrag

Första etappen av projektet bestod i att göra Vaksalagatan, från Storgatan till Väderkvarnsgatan, bredare med två körfält i varje riktning. Busshållplatserna flyttas och gångbanan längs med Vaksala torg blir bredare. Vi sätter så kallade paradstolpar samt ny gatubelysning. Även plantering av nya träd kommer göras. Vårt uppdrag avslutas med etapp 3 på Storgatan.

Här kan du läsa mer om Uppsalas paradgata:

http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/paradgatan/