Projekt

Projekt

Paradgatan, Uppsala

Projektstart:

Augusti 2016

Beräknat slutdatum:

Oktober 2018

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

 

Vårt uppdrag

Uppdraget har skett  tre etapper. Första etappen av projektet bestod i att göra Vaksalagatan, från Storgatan till Väderkvarnsgatan, bredare med två körfält i varje riktning. Busshållplatserna flyttas och gångbanan längs med Vaksala torg blir bredare. Vi sätter så kallade paradstolpar samt ny gatubelysning och gatan smyckas med planteringar av träd . Uppdraget avslutas med etapp 3 på Storgatan där vi har breddat gångbanan och anlagt cykelbana.

Här kan du läsa mer om Uppsalas paradgata:

http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/paradgatan/