Projekt

Projekt

Paradgatan etapp 2, Vaksalagatan, Uppsala

Projektstart:

augusti 2016

Beräknat slutdatum:

sommaren 2017

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Projektet består i att göra Vaksalagatan, från Storgatan till Väderkvarnsgatan, bredare med två körfält i varje riktning. Busshållplatserna flyttas och gångbanan längs med Vaksala torg blir bredare. Vi sätter såkallade paradstolpar samt ny gatubelysning. Även plantering av nya träd kommer göras.

Här kan du läsa mer om Uppsalas paradgata:

http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/paradgatan/