Projekt

Projekt

Kockbacka, Bro

Projektstart:

september 2017

Beräknat slutdatum:

december 2017

Beställare:

Veidekke

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

 

Vårt uppdrag

Stort asfaltuppdrag i båda körfilerna på E18 av den nya trafikplatsen Kockbacka som ligger mellan Bro och Kungsängen. Arbetet utfördes mellan maj och december 2017.
Uppdraget var det sjunde projektet under en tre-årsperiod till beställaren Veidekke. Uppdragets slutkund var Trafikverket och arbetet utfördes enligt Trafikverkets specifika krav och kontroller på asfalteringsutförande.

Volym i uppdraget ca 6000 ton asfalt vilket motsvarar 181 st. lastbilar med släp.

Kundreferens

Samarbetet med Markona har fungerat alldeles utmärkt.

”Vi planerade arbetet tillsammans ute på E18 med nattjobb tillsammans med TMA och pågående trafik. Båda parter var aktiva för att i god tid planera in de olika delmomenten som asfalterades i projektet under hösten 2017.

Ett bra samarbete skapar i sin tur enkel miljö när vi sen ska reglera kostnader. Vi hade lite problem med kvalitéer av asfalt (AG 32) men det har också löst sig på ett bra sätt. Veidekke upplever att det har varit god arbetsledning på plats med bra personal.”

Olle Halvarsson, Blockchef Veidekke