Projekt

Projekt

Gamla Uppsalaleden, Snabbcykelled, Uppsala

Projektstart:

april 2017

Beräknat slutdatum:

november 2017

Beställare:

Uppsala Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

 

Vi är experter på snabbcykelleder

Hittills har Uppsala fått två snabbcykelleder och en tredje är under byggnation. Vi har byggt alla tre!

Huvudsyftet med en snabbcykelled är ökad säkerhet för cyklisterna. De ska kunna ta sig fram snabbt och problemfritt, mer avskilda från övrig trafik.

Gamla Uppsalaleden sträcker sig längs med Vattholmavägen och järnvägen, från Iduns väg i Gamla Uppsala till Österplan i centrum.

Vårt arbete utgår i att bredda gång- och cykelbanan, markerade cykelöverfarter, nya trafiksignaler samt omplanering av förbifarter av de busshållplatser som finns på sträckan. Vi byter även ut och sätter ny belysning samt asfalterar för bästa underlag.