Projekt

Projekt

Fredsborgskolan, Åkersberga

Projektstart:

Juni 2018

Beräknat slutdatum:

Vår/sommar 2019

Beställare:

Turako

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Vårt uppdrag

Uppdraget innehåller allt markarbete och VA till nya gårdarna avseende förskola och skola. Vi började på en orörd mark med schakt och VA-arbeten och moment som innefattar pålning och grundarbetet innan gjutning av plattorna till förskolan och skolan. Vårt arbete omfattas även av finplanering av skolgård och grönområde med egen pulkabacke.