Projekt

Projekt

Fredsborgskolan, Åkersberga

Projektstart:

Juni 2018

Beräknat slutdatum:

Hösten 2019

Beställare:

Turako

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Vårt uppdrag

Uppdraget innehåller allt markarbete och VA till de nya gårdarna avseende förskola och skola. Vi började jobba på en orörd mark med schakt och VA-arbeten och moment som innefattar pålning och grundarbetet innan gjutning av plattorna till förskolan och skolan. Vårt arbete omfattas även av finplanering av skolgård med grönområde och egen pulkabacke.