Projekt

Projekt

CIK, Centrum för Idrott och Kultur, Knivsta

Projektstart:

mars 2017

Beräknat slutdatum:

2020

Beställare:

HMB Construction AB

Entreprenadform:

Samverkansentreprenad

 

Vårt upprag

Ett stort uppdrag som sträcker sig över lång tid där vi färdigställer i etapper. Vi har gjort arbetat mycket med schaktning, gävt för dagvattenledningar och magasin. Framöver kommer vi att arbeta med finplaneringen som innebär asfaltering, sätta kaststen, anlägga planteringar och gräsmattor.