Projekt

Projekt

Bällsta Park, Vallentuna

Projektstart:

april 2017

Beräknat slutdatum:

december 2017

Beställare:

Nordblick

Entreprenadform:

Totalentreprenad

 

Vårt uppdrag

Industrigrund.

Moment som ingår är bland annat schakt för husgrunden, singling av grund, invändig VA och rörläggning. Isolering och armering inför gjutning av industriplatta på mark, yta 2 800 m2. Vi har även gjort all finplanering som asfaltering, parkeringsytor och satt upp staket runt om hela tomten.