Projekt

Projekt

Aktivitetspark Bagartorp

Projektstart:

Juli 2018

Beräknat slutdatum:

Dec 2018

Beställare:

Solna Stad

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Vårt uppdrag

Aktivitetspark och utegym i Bagartorp.
Anläggning av utegym, padelbana, multisportplan samt belyst gång- och cykelbana och omkringliggande ängsmark och gräsytor.
Inventering av belysningsarmaturer och kabeldragningar i området.
Asfaltering av gång- och cykelbana samt ytor omkring befintlig multisportplan.