Om Oss

Det här är Markona

Lyhörda Engagerade Pålitliga Professionella

Markona är ett av Sveriges 10 största mark- och anläggningsföretag med kontor i Uppsala och Enköping. Vi är ett familjeägt företag som består av 150 engagerade och professionella medarbetare som tillsammans utför uppdrag för både offentlig sektor och privata företag. Handlingskraft är vår enande styrka och vi vill vara en attraktiv och familjär arbetsplats där alla medarbetares arbetsuppgifter är lika mycket värda. Med den målsättningen vill vi fortsätta att växa.

Markonas verksamhet startades 1994, då under namnet Uppsala Asfaltsanläggningar AB (ASFAB). Det hela började med att Christer Andersson köpte en mindre asfalteringsverksamhet och anställde fyra asfalteringsarbetare. Första året arbetade vi enbart med handläggning av asfalt och det året omsatte bolaget 2 miljoner kronor, för 2018 omsatte vi 345 miljoner kronor.

 

Målsättningen har hela tiden varit att växa till en betydelsefull aktör i branschen och under årens gång har verksamheten gått från handläggning av asfalt till att innefatta alla slags anläggningsarbeten. Bolagets omsättning och personalstyrka har successivt ökat genom både rekryteringar och inköp av andra bolag. Idag har vi bland annat både ett eget asfaltverk samt en täktverksamhet som ger oss möjlighet att ta fram eget grus.

För att beskriva vår övergripande verksamhet tar vi avstamp i våra värdeord. Ord som på pappret kan låta självklara men som vi lägger stor vikt vid att omsätta i praktiken. Att vara LYHÖRD innebär för oss att lyssna såväl inåt som utåt, det vill säga våra medarbetares åsikter är lika viktiga som de som kommer från våra kunder och andra intressenter. Vi tror att den här lyhördheten i sin tur leder till medarbetare som är ENGAGERADE i sitt arbete. Att vi alltid är PROFESIONELLA och PÅLITLIGA ser vi som naturliga grundstenar för att alla som kommer i kontakt med vår verksamhet ska känna att de är i säkra händer.

Hållbarhet

Att bedriva en hållbar verksamhet är självklart och för oss på Markona innefattar det flera aspekter. För det första är vi sedan länge kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och vi strävar hela tiden efter att försöka minska vår miljöpåverkan i varje steg i processen. Det innebär att vi även ställer samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer.

Men för oss handlar hållbarhet inte bara om miljöhänsyn utan även om att vi vill bedriva vår verksamhet så att den kan leva vidare länge.

 

Vi tror att vi gör det bäst genom att vårda vår största tillgång – våra medarbetare. För att uppnå det målet vill vi se till att alla som jobbar för oss gör det i en bra arbetsmiljö. Har vi friska och nöjda medarbetare kommer vi nämligen också att ha en långsiktigt hållbar verksamhet.

Hållbarhetsredovisning

Att ta ansvar

Vi anser att det är viktigt att vi som företag är med och tar ansvar för samhällsutvecklingen. Det finns många sätt att göra det på men vi tror att vi bäst kan bidra genom att ge stöd till barn och ungdomar. Det gör vi av den enkla anledningen att de är vår framtid och förtjänar att känna sig sedda och hörda. En viktig del i det är att de får vara friska och ha en betydelsefull fritidssysselsättning. Det finns idag många beaktansvärda insatser som görs för barn och ungdomar. Eftersom vi inte kan stötta alla väljer vi de aktiviteter som vi känner lite extra för. Det kan exempelvis röra sig om gåvor till BRIS och Barncancerfonden eller genom stöd till det lokala idrottslaget.

 

Engagemang 2019 /2020
Ung Företagsamhet
Markona är Guldpartern till Ung Företagsamhet i Uppsala län. Att stötta unga drivna entreprenörer är en stor och viktig del för oss som egen företagare.

Hockeyskola
Inom föreningslivet och idrotten har vi sedan hösten 2015 varit engagerade som partner och ägare av Almtunas hockeyskola. Effekten av vår insats har gjort det möjligt för 800 barn i åldrarna 4-7 år att vara med och prova på ishockey utan att betala terminsavgifter. Med vårt stöd kan hockeyskolan värva barn från olika kulturer och familjer med olika bakgrunder. Att vi är med och bidrar till barnens glädje och utveckling på isen känns rätt i hjärtat.

Sirius Innebandy – All Star
Markona inleder ett nytt samarbete från hösten 2019 med Sirius Innebandy i jämställdhetssatsningen All Star.

Med jämställdhet som ledstjärna satsar Sirius Innebandy på att utvecklas till världens bästa förening, sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt. Sirius Innebandy ska vara en förebild och ett bevis på att en jämställd satsning inte behöver vara en kostnad utan att det i stället skapar ökade ekonomiska förutsättningar.

År 2022 är målsättningen att 10 stycken stjärnor ska vara tända och med stöd av Markona som All Star partner kan Sirius Innebandy nu tända en av dessa stjärnor.

– Satsningen som Sirius Innebandy nu gör går helt i linje med Markonas värderingar. Vi vill engagera oss i samarbeten där vi kan vara med och påverka och konkret kunna se att våra insatser gör skillnad. Vi har tydliga kopplingar i arbetet runt jämställdhet inom idrotten och vår bransch. Bygg och anläggningsbranschen har blivit lite bättre men är fortfarande överrepresenterad av män. Vår bransch behöver fler tjejer och kvinnor i alla led.