PRESSARKIV

18.11.22

Markona och Cobab samarbetar i unikt projekt vid Rosendals förskola

Markona är anlitat av Cobab i en utförandeentreprenad. Arbete kommer att pågå under perioden juni 2018 till våren 2019. Inledningsvis utförs schaktning, dagvatten och brunnar som sedan övergår till färdigställande av lekytor, montering av lekutrustning, planteringar på gården och konstgräs som ska anläggas.

Rosendals förskola är ett unikt projekt då det byggs enligt krav för miljöbyggnad ”silver”. Kraven som ska uppfyllas är bl a solcellsanläggning på taket, snålsparande armatur, ledbelysning och sedumtak.

Byggnationen ställer höga krav på ett livscykelperspektiv som omfattar hela projekttiden, byggprocessen mm.
Rosendal är en ny stadsdel nära centrala Uppsala, där Cobab har fått förtroendet av Uppsala Kommun Skolfastigheter AB att uppföra en ny förskola på ca 1430 kvm BTA med plats för 108 barn och tillagningskök.

Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som kräver ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Vid Rosendals förskola planeras och byggs det för ett vardagsliv med livskvalitet på lång sikt.

Cobab är en ny kund för Markona och den nya bekantskapen är lyckad tycker båda parter. Projektet som redan inletts, är värt att titta närmare på av flera skäl. Beställaren Cobab och Markona har redan lyckats överträffa fler av projektets målsättningar och samarbetsbetet fungerar klanderfritt.

-Kommunikation och personkemin är A och O för ett lyckat samarbete. Vi är båda överens om att det är viktigt med en öppen kommunikation, och det fungerar jättebra i detta projekt. En annan viktig del är logistiken, att leveranser hålls till 100% från båda sidor. Rosendal är en stor arbetsplats och det ställs höga krav på att underleverantören levererar i tid och korrekt. Markona har skött detta exemplariskt, säger Per Johansson, platschef, Cobab.

Byggsamordnaren, BSO ett viktigt verktyg som skapar ordning och reda samt bättre lönsamhet i alla projekt

En av de stora satsningar Markona nu fokuserar på är att alla projekt ska planeras och genomföras med hjälp av ett professionellt verktyg som heter Byggsamordnaren. Ett verktyg som hjälper till att hålla koll på dokumenthantering samt styrning av projektet före, under och efter avslutad entreprenad.

-Effekten av att jobba strukturerat är att ha kontroll på resurser och ekonomi. Bra för Markona och bra för kunden. Planering och att ha bra koll på projektet gör det också mycket lättare att få leveranserna enligt tidplan vilket ger bättre lönsamhet, -säger Bosse Norlén, platschef, Markona.

Projektledningens positiva effekter syns på arbetsplatsen rent visuellt. Det är rent och snyggt, allt är ordnat och strukturerat. Bosse Norlén och hans team jobbar löpande med att följa upp och stämma av med Cobab på plats.

-Det finns bara positiva saker att ta upp till exempel att Markonas personal har engagemang och rätt inställning. Alla gör det som dom ska. Aldrig några problem. Det är lätt att prata med alla som jobbar i projektet, säger Per Johansson, platschef, Cobab.

Vi summerar att Markona och Cobab har inlett detta projekt på ett riktigt bra sätt, det är ett bra bevis för att professionell samverkan och dialog skapar bra affärer.

– Som beställare värderar vi alltid helheten av ett samarbete, allt från pris till slutleverans och förståelse och respekt för varandras arbete. Vi märker tydligt att det är bra att Markona arbetar i Byggsamordnaren, BSO. Det förenklar all dokumentering i projektet. Det skapar bättre stämning också – vi märker att Markonas personal har en positiv inställning, det är lätt att både prata jobb och skratta tillsammans, säger avslutningsvis Per Johansson, platschef, Cobab.

Lite fakta om Rosendals förskola

Markonas beställare: Cobab
Byggherre: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Adress: Rosendalsområdet, Uppsala
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Bruttoarea: 1430 kvm
Byggtid: mars 2018 – våren 2019. Markonas uppdrag började i juni 2018 med schaktning och avslutas våren 2019 med planteringar på gården

För ytterligare information kontakta:
Maria Andersson, VD Markona AB
Telefon: 0709-123030
E-post: maria.andersson@markona.se