PRESSARKIV

19.08.15

Markona blir partner till Sirius Innebandy i hjärtefrågan om jämställdhet

Markona inleder ett samarbete med Sirius Innebandy och deras nya satsning med All Star.

Med jämställdhet som ledstjärna satsar Sirius Innebandy på att utvecklas till världens bästa förening, sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt. Sirius Innebandy ska vara en förebild och ett bevis på att en jämställd satsning inte behöver vara en kostnad utan att det i stället skapar ökade ekonomiska förutsättningar.

År 2022 är målsättningen att 10 stycken stjärnor ska vara tända och med stöd av Markona som All Star partner kan Sirius Innebandy nu tända en av dessa stjärnor.

 

– Satsningen som Sirius Innebandy nu gör går helt i linje med Markonas värderingar. Vi vill engagera oss i samarbeten där vi kan vara med och påverka och konkret kunna se att våra insatser gör skillnad. Vi har tydliga kopplingar i arbetet runt jämställdhet inom idrotten och vår bransch. Bygg och anläggningsbranschen har blivit lite bättre men är fortfarande överrepresenterad av män. Vår bransch behöver fler tjejer och kvinnor i alla led från yrkesarbetare, nyutexaminerade byggingenjörer till erfarna ledare. Vi vet att den här typen av förändringar kräver stora insatser. Därför vill vi engagera oss i Sirius Innebandys satsning med All Star, för att det ska bli mer jämställt inom idrotten vilket påverkar samhället i stort. Och det kommer därmed även att ge effekt i vår bransch på sikt, säger, Maria Andersson, VD på Markona.

 

Markona vill tillsammans med Sirius Innebandy skapa kraft och vara ambassadörer för andra samhällsaktörer och privatpersoner. Idrotten har överlag länge levt med gamla normer och värderingar som baseras på en kultur där skillnad görs mellan kvinnor och män. Med andra ord – en ojämlik idrott. Sirius Innebandy jobbar med utgångspunkt och ambition att skapa lika villkor för alla oavsett könstillhörighet och bakgrund. Sirius Innebandy tillsammans med Markona som partner i All Star vill vara en kraft som bidrar till att ändra på de normer och strukturer som lever kvar.

 

Markona kommer att ingå med en representant i styrgruppen för All Star, som tillsammans med andra partnerföretag och Sirius Innebandy som kommer att arbeta för att Sirius Innebandy ska bli världens bästa förening med jämställhet i fokus.

 

– Det är med stor glädje och tillförsikt som vi tecknar ett All Star partnerskap med Markona. Att Markona väljer Sirius Innebandy som strategisk partner stärker vår tro och övertygelse på att vi gör något väldigt bra i vårt arbete för en helt jämställd förening. Jag ser verkligen fram emot att påbörja arbetet i styrgruppen med Markona och de övriga företagen för att med deras hjälp toppa laget och göra vår förening ännu starkare och bättre”, säger Peter Tornberg, ordförande i Sirius Innebandy.

 

För ytterligare information kontakta:

Maria Andersson, VD Markona AB
Telefon: 0709-123030
E-post: maria.andersson@markona.se

Markona AB grundades 1994 och har huvudkontor i Uppsala. Bolaget räknas till ett av de 10 största anläggningsföretagen i Sverige. Antalet anställda uppgår årligen till ca 150 st. Tjänster Markona erbjuder är allt inom asfaltering, markentreprenad och vinterväghållning.
Företagets engagerade och lyhörda medarbetare strävar alltid efter att hålla högsta kvalitet samtidigt som en smidig och pålitlig organisation säkerställer en professionell leverans i tid.

 

 

Peter Tornberg, Styrelseordförande Sirius Innebandy
Telefon: 0703-04 06 56
E-post: peter.tornberg@siriusinnebandy.se

Sirius Innebandy ska vara Uppsalas ledande innebandyförening som bidrar till utveckling av sporten och är det självklara valet för innebandyintresserade i Uppland. Sirius innebandy har en verksamhet som är öppen för både flickor och pojkar samt damer och herrar. Alla aktiva i vår förening ska ges samma möjligheter att spela innebandy, trivas och utvecklas.  Med jämställdhet som ledstjärna ska Sirius Innebandy utvecklas till världens bästa förening sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt. Vi ska bli en förebild och ett bevis på att en jämställd satsning skapar ökade förutsättningar för föreningen som helhet.