PRESSARKIV

19.03.28

Jorden runt med asfalt från Markona sedan starten 1994

Pressrelease 2019-03-28

Allt startade med ett företagsförvärv som innefattade en lastbil och fyra anställda. Den första tiden arbetade vi bara med asfaltläggning för hand, för att sedan påbörja utökningen av en verksamhet som 25 år senare lagt asfalt på en sammanlagd vägsträcka som sträcker sig ett helt varv runt jorden.

Företaget har utvecklats från att enbart lägga asfalt för hand till ett komplett markentreprenadföretag. Ganska snart efter starten började vi utföra markarbeten, vinterväghållning och redan 1995 köptes den första asfaltsläggaren och vi kunde därmed utöka verksamheten med att även lägga asfalt med maskin. Senare har det även tillkommit egen produktion av både grus och asfalt.

Efter den första säsongen med asfalt 1994 kom vintern och årsskiftet 1994/1995 började vi med vinterväghållning. Att kunna sysselsätta personalen även på vintern – då det är svårare att lägga asfalt – har alltid varit ett väsentligt komplement och än idag servar vi våra kunder med såväl snöröjning som halkbekämpning under dygnets alla timmar. Vi har sedan den första vintern haft jour från mitten av oktober till mitten av april för att alltid vara beredda att rycka ut.

Bolagets grundare Christer Andersson har alltid varit fascinerad och intresserad av fabriker av olika slag. När det 1999 dök upp en möjlighet att köpa ett asfaltverk var det en självklarhet för honom att åka till Mo i Rana i Norge, 100 mil bort enkel resa, för att montera ned verket, transportera hem det, och sedan montera upp det hemma i Uppsala. I samma anda har vi under årens lopp även startat en bergtäkt. Och sedermera byggt upp ett annat asfaltverk i Forsa utanför Björklinge.

Verksamheten har bedrivits med utgångspunkt från Uppsala och den största delen av omsättningen har genom åren kommit från arbeten som gjorts inom Uppsala län och Norra Stockholmsområdet. Uppsala har förstås under alla år varit i fokus och det har alltid funnits en ambition att bidra till ett bättre Uppsala. Ingen pratade under 1994 om tillväxt i staden som man gör idag. Faktum är att Markona har varit högst delaktigt i en kraftig tillväxt i Uppsalaregionen under sina 25 år på marknaden.

Den störta omsättningen kommer idag från markentreprenader, där bolaget besitter en bred kompetens och ett väl utvecklat arbetssätt och rutiner för att på bästa sätt bedriva projekten.

I Markona har alltid personalen varit den viktigaste utgångspunkten, men även personliga relationer och att lösa kundernas problem och behov har förstås alltid varit väsentligt. Beviset för detta är att många kunder under lång tid har valt att samarbeta med Markona. Att företaget haft stor nytta av personalens lojalitet råder det inget tvivel om. Sedan 25 år tillbaka har företaget haft ett stort antal så kallade återvändare som valt att jobba för andra arbetsgivare under en period men senare beslutar sig att återvända till företaget och fortsätta bidra till utvecklingen. Att vi jobbar med hjärta och hjärna tror vi är två starkt bidragande orsaker till detta.

År 2000 rekryterades Lars Jansson som extern styrelseordförande. Insikten och viljan att utvecklas var orsaken till att bilda en styrelse, som då bestod av ägarna Christer och Maria Andersson förutom Lars. Framtida strategiska frågor och styrning av bolaget låg till grund för beslutet. Att bolaget ska ha externa styrelseledamöter har sedan dess varit en självklarhet för ägarna. Sedan 2006 har styrelsen bestått av tre externa styrelseledamöter förutom ägarna. Idag består styrelsen av; ordföranden Stefan Sjöö (styrelsemedlem sedan 2005, ordförande sedan 2015). Per Sjöstrand (styrelsemedlem sedan 2015 och Erik Jonzon (styrelsemedlem sedan 2015). Sedan 2006 har Maria Andersson innehaft VD posten.

Projektens storlek och komplexitet har under åren ökat och projekt idag är mer krävande såväl vad gäller bedrivandet av produktionen som i den administrativa delen. Detta ställer krav på samordning, kontroll och avstämningar. Det är viktiga faktorer för att lyckas. I takt med ökade krav arbetar verksamheten med tydliga rutiner, arbetsprocesser och revisioner för professionellt utförda arbeten. Arbetsrollen och kompetensbehovet i företaget ändras i takt med kundernas allt högre krav och omfattningen av projekten.

-Det har varit roliga år som också medfört många utmaningar. Tiden har gått otroligt fort och det är ju som bekant ett tecken på att vi haft roligt. Vi känner en stor tacksamhet till alla dem som valt att vara anställda hos oss under alla dessa år. Det har genom åren arbetat så många otroligt lojala medarbetare hos oss. Vi lär oss fortfarande saker varje dag, av anställda, kunder och andra samarbetspartners och det är det som gör att man vill fortsätta utveckla verksamheten. Det finns även många fler än personalen som förtjänar en tanke. Vi har haft många bra rådgivare som stöttat oss under åren, ingen nämnd, ingen glömd, kommenterar Christer och Maria Andersson.

Den 22 februari 2019 firade Markona 25 år som registrerat bolag. Ägarna ser nu fram emot att fortsätta resan framåt.

-Vi planerar nu för den fortsatta utvecklingen och har några intressanta affärer på gång redan under våren, tillägger Christer.

 

Några milstolpar i Markonas 25 åriga historia

1996 Omsättningen passerar 10 miljoner kronor
1999 Köper första asfaltverket från Norge
2000 Extern styrelseordförande anlitas för första gången
2002 Asfaltverket säljs igen
2003 Förvärvar pål- och spontningsföretaget CH Swahn Anläggningar AB
2003 ISO Certifiering för kvalitet och miljö genomförs i bolaget
2005 Omsättningen passerar 100 miljoner kronor
2008 Första Stockholmskontoret öppnas
2008 Förvärvar AB Gräv och Schakt
2011 Förvärvar AddShakt i Enköping
2012 Byter namn från ASFAB till Markona
2012 Förvärvar ett nytt asfaltverk som byggs upp i Forsa utanför Björklinge
2013 Personalen ges möjlighet att köpa andelar i bolaget
2013 Startar egen täktverksamhet i Bortomta
2016 Slår rekord i omsättning och passerar en halv miljard
2018 Maria Andersson, VD, blir invald som styrelseledamot i lokala styrelsen för Sveriges Byggindustrier.
2019 Firar 25 års jubileum som företag

 

För ytterligare information kontakta:
Maria Andersson, VD Markona AB
Telefon: 0709-123030
E-post: maria.andersson@markona.se

Markona AB grundades 1994 och har huvudkontor i Uppsala. Bolaget räknas till en av de 10 största anläggningsföretagen i Sverige.
Antalet anställda uppgår årligen till ca 150 st. Tjänster Markona erbjuder är allt inom asfaltering, markentreprenad och vinterväghållning.

Företagets engagerade och lyhörda medarbetare strävar alltid efter att hålla högsta kvalitet samtidigt som en smidig och pålitlig organisation säkerställer en professionell leverans i tid.