Tjänster

Bergtäkt
Sedan våren 2013 bedriver Markona täktverksamhet för framtagning av bergmaterial. Bergtäkten är belägen i Bortomta, Fjärdhundra. Täkten är ny och inget berg har tidigare brutits. Verksamheten i täkten…


Läs mer ››

Sociala medier

Instagram